17025 standardında ölçüm ve analizler

Sektöründe hızla yer edineceğine inandığımız Asem laboratuvarı 17025 standardı ve yasal gereksinimleri karışlayacak hizmetleri sunmak üzere yapılanmıştır .