Hizmetlerimiz

inner_large_4-1280x853.jpg

İ ş Hijyeni

Uçucu Organik

Bileşikler

Uçucu Organik Bileşiklerin Tayini

Örnekleme: Pompa ile sorbent tüpe numune

alma

Analiz: Çözücü desorbsiyonu sonrası Gaz

Kromotografi (GC) Uçucu Organik Bileşiklerin Tayini

TS ISO 16200-1
İ ş Hijyeni

Alkalin Tozları

Alkalin Tozlarının Tayini (Sodyum Hidroksit (NaOH), Potasyum Hidroksit (KOH), Lityum Hidroksit (LiOH)) Örnekleme: Pompa ile filtreye numune alma Analiz: Titrasyon NIOSH-NMAM 7401
İş Hijyeni Dedektör

Tüple Anlık Gaz

Ölçümü

Zehirli Gaz Veya Buhar Konsantrasyonlarının

Tayini

(Kükürt dioksit (SO₂, Amonyak ( NH₃), Karbon

monoksit (CO), Hidrojen sülfür (H₂S), Propan

(C₃H₈) ,Karbondioksit (CO₂), Hidrojen

florür(HF), Formaldehit (CH₂O), Hidrojen klorür

(HCl), Ozon( O₃) ,Sülfirik asit (H₂SO₄),Asetik asit

(CH₃COOH), Formik asit (HCOOH), Asetik

anhidrit (C₄H₆O₃), Akrilik asit (C₃H₄O₂),Bütirik

asit (C₄H₈O₂), İzobütirik asit (C₄H₈O₂),Metakrilik

asit(C₄H₆O₂),Propiyonik asit (C₃H₆O₂),Pentan

(C₅H₁₂) ,Hekzan

(C₆H₁₄),Trikloroetilen(C₂HCl₃),Tetrakloroetilen

(C₂Cl₄), Bütadien (C₄H₆),

Benzen(C₆H₆),Toluen(C₇H₈),Ksilen(C₈H₁₀),Aseto

n (C₃H₆O),Karbon tetraklorür(CCl₄), Klor(Cl₂),

Diklorometan(CH₂Cl₂), Etanol

(C₂H₆O),Etilen(C₂H₄),Serbest Klor(Cl₂),Heptan

(C₇H₁₆),Hidrazin (N₂H₄) ,Hidrojen (H₂) , Hidrojen

Peroksit (H₂O₂), İzopropil alkol (

CH₃CH(OH)CH₃),Metanol(CH₄O), Oksijen (O₂)

Fenol(C₆H₅OH) , Propen (CHCH₃)

Örnekleme ve Ölçüm: Dedektör Tüple Anlık

Ölçüm

ASTM D 4490-96
İş Hijyeni

Azotoksitler

Azot Oksit (NO) ve Azotdioksit (NO₂) Tayini Örnekleme: Pompa ile sorbent tüpe numune alma

Analiz: Spektrofotometre

NIOSH 6014
İş Hijyeni

Silis-Silika Kristalleri

Kristal Silika (SiO₂) Tayini

Örnekleme : Pompa ile filtreye numune alma

Analiz: Görünür Bölge (VIS) Absorbsiyon Spektrofotometresi

NIOSH-NMAM 7601
İş Hijyeni

Lastik Buharı

Lastik Buharı Tayini

Ön İşlem: Ekstraksiyon

Analiz: Gravimetrik Metot

MDHS 47/2
İş Hijyeni Karbon Siyahı Karbon Siyahı Tayini Gravimetrik Metot NIOSH 5000
İş Hijyeni Formaldehit

Analizi

Formaldehit Tayini

Örnekleme: Pompa ile filtre+impingera

numune alma

Analiz: Görünür Bölge (VIS) Spektrofotometresi

NIOSH 3500
İş Hijyeni Hidrojen Siyanür Hidrojen Siyanür (HCN) Tayini

Örnekleme : Pompa ile sorbent tüpe numune

alma

Analiz: Görünür Bölge (VIS) Spektrofotometresi

NIOSH-NMAM 6010
İş Hijyeni Amonyak Amonyak (NH₃)Tayini

Örnekleme : Pompa ile sorbent tüpe numune

alma

Analiz: Görünür Bölge (VIS) Absorbsiyon

Spektrofotometresi

NIOSH-NMAM 6015
İş Hijyeni

Toz Ölçümü

Toplam ve Solunabilir Tozun Tayini

Örnekleme: Pompa ile filtreye numune alma

Analiz: Gravimetrik

HSE-MDHS 14/3
İş Hijyeni

Çalışma Ortamında Ağır Metal Analizleri

Ağır Metallerin Tayini

Örnekleme: Pompa ile filtreye numune alma

Analiz: Hidroklorik asit /Nitrik Asit ile yakma

sonrası ICP-OES

NIOSH-NMAM 7300
İş Hijyeni Gürültü Kişilerin maruz kaldığı gürültü düzeyinin

ölçülmesi ve işitme kayıplarının tespiti

TS 2607 ISO 1999
İş Hijyeni Gürültü Çalışma Ortamında Maruz Kalınan Gürültünün Ölçülmesi TS EN ISO 9612
İş Hijyeni Gürültü İşyeri Ortamı Gürültü Ölçümleri TS ISO 1996-2:26.03.2009
İş Hijyeni Titreşim Tüm Vücudun Titreşime Maruz

Kalmasının Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi

TS ISO 2631-1 (TS EN 1032+A1 ile

birlikte)

İş Hijyeni Titreşim Hareketli Makinaların Deneye Tabi Tutulması İle Titreşim Emisyon Değerinin Tespiti TS EN 1032+A1
İş Hijyeni Aydınlatma İş Yerlerindeki Aydınlatma/Işık Şiddeti

Düzeyinin Ölçümü

COHSR-928-IPG- 039
İş Hijyeni Titreşim Kişilerin Maruz Kaldığı,Elle İletilen Titreşimin

Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi

TS EN ISO 5349-1

TS EN ISO 5349-2

İş Hijyeni

Termal Konfor

Sıcak Ortamlar için WBGT (Yaş-Hazne Küre

Sıcaklığı) İndeksine Göre Isının Çalışan

Üzerindeki Baskısı ve PMV -PPD indislerine göre Termal Rahatlık Şartlarının Belirlenmesi

TS EN 27243

TS EN ISO 7730


hava-kalitesi-olcumu-01.jpg

İmisyon (Çevre Havası) Askıda Katı Maddenin PM 10 Kesrinin Tayini

Gravimetrik Yöntem

EPA 40 CFR 50 AppJ-M
İmisyon (Çevre Havası) Çöken Toz Tayini

Gravimetrik Yöntem

TS 2341
İmisyon (Çevre Havası) Çöken Tozda Ağır Metal (Cd, Pb,Tl ) VDI 2267 14
İmisyon (Çevre Havası) VOC, BTEX Analizi EN 13528-1

EN 13528-2

EN 13528-3

İşletme içi Metod


emisyon-olcumu.png

Deney Alanı – Deneyi Yapılan Malzemeler/Ürünler4

Testing Field -Tested Materials/Products4

Deney Adı /Name of Test Deney Metodu
(Ulusal, uluslararası standartlar, işletme-içi metodlar)Testing Method (national, international standards, in-house methods)
Baca Gazı (TSCEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına uygun)  Tanecikli Maddenin (Toz) Kütle Derişiminin

Tayini (0-1000 mg/m³ )

Ön İşlem-Ölçüm: Referans Metot

 TS ISO 9096
Baca Gazı (TSCEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına uygun) Tanecikli Maddenin (Toz) Kütle Derişiminin Tayini (<50mg/m³)

Ön İşlem-Ölçüm: Manuel Gravimetrik Metot

TS EN 13284-1
Baca Gazı (TSCEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına uygun) Sıcaklık ve Basınç Değişimleri Dikkate Alınarak Toz Emisyon Miktarının Tayini

Ön İşlem-Ölçüm: Gravimetrik Yöntem

EPA Metot 17
Baca Gazı (TSCEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına uygun) Nominal Referans Sıcaklık Koşullarında Toz Emisyon Miktarının Tayini

Ön İşlem-Ölçüm: Gravimetrik Yöntem

EPA Metot 5
Baca Gazı (TSCEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına uygun) Duman Yoğunluğunun (İslilik) Tayini Bacharach Yöntemi TS 9503
Baca Gazı (TSCEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına uygun) Azot monoksit (NO), Azotdioksit (NO₂) ve Azot Oksit ( NOx) Emisyonlarının Tayini

Elektrokimyasal Hücre Metodu

EPA CTM 022
Baca Gazı (TSCEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına uygun) Kükürtdioksit (SO₂) Tayini

Ölçüm: Elektrokimyasal Hücre Metodu

TS ISO 7935
Baca Gazı (TSCEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına uygun) Karbonmonoksit (CO) ve Karbondioksit (CO₂) Tayini

Ölçüm: Elektrokimyasal Hücre Metodu

Oksijen (O₂) Tayini

Ölçüm: Elektrokimyasal Hücre Metodu

TS ISO 12039
Baca Gazı (TSCEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına uygun) Sulfirik Asit (H₂SO₄) Buharı, Sülfürtrioksit (SO₃) ve Kükürtdioksit (SO₂) Miktarının Tayini

Ölçüm: İzokinetik Yöntem

EPA Metot 8
Baca Gazı (TSCEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına uygun) Petrol Rafinelerinde Benzin Buharındaki

Hidrojensülfür (H₂S) Oranının Tayini

Ön işlem: Solisyon

Ölçüm: Titrasyon

EPA Metot 11
Baca Gazı (TSCEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına uygun) Rutubet (nem) Tayini EPA Metot 4
Baca Gazı (TSCEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına uygun) Nem Probu ile Nem Tayini

( ≤ 180 °C baca sıcaklığı için)

İşletme İçi Metot-

(Metot -06)

Baca Gazı (TSCEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına uygun) Gaz Akışlarının Hız ve Debisinin Tayini

Numune Alma ve Analiz: L ve S Tipi Pitot Tüpü ile

TS ISO 10780
Baca Gazı (TSCEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına uygun) Küçük Çaplı Yada Alanlı Bacalarda S Tipi Pitot Tüpü ile Hız Tayini EPA Metot 1 A
Baca Gazı (TSCEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına uygun) S Tipi Pitot Tüp ile Hız Tayini EPA Metot 2
Baca Gazı (TSCEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına uygun) Gaz Halindeki Münferit Organik Bileşiklerin

(VOC) Kütle Derişimlerinin Tayini

Ön İşlem: Aktif Karbon ve Çözücü Desorpsiyonu Metodu

Ölçüm: Gaz Kromatografi-GC FID dedektör ile

TS EN 13649
Baca Gazı (TSCEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına uygun) Metal Örnekleme ve Tayini

Ön İşlem: Asitle Yakma

Ölçüm: ICP-OES

TS EN 14385

EPA Metot 29

Baca Gazı (TSCEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına uygun) Hidrojen Siyanür (HCN) Örneklemesi ve Tayini

Ölçüm: Spektrofotometrik Yöntem

CARB 426
Baca Gazı (TSCEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına uygun) Doğal Gaz Çevrim Santrallerinde Formaldehit

Örneklemesi ve Tayini

Ölçüm: Spektrofotometrik Yöntem

EPA Metot 323
Baca Gazı (TSCEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına uygun) Krom+6 Örnekleme ve Tayini

Ölçüm: Spektrometrik Metot

CARB 425
Baca Gazı (TSCEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına uygun) Gaz Halindeki Klorürlerin (HCI) Kütle Konsantrasyonunun Tayini Ön İşlem: Solisyon Absorbsiyonu Analiz: Gümüş Titrasyonu –Mercuric Thiocyanate Spektrometri TS EN 1911-1

TS EN 1911-2

TS EN 1911-3

Baca Gazı (TSCEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına uygun) Toplam Flor (F) Miktarının Tayini SPANDS Metodu EPA Metot 13 A
Baca Gazı (TSCEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına uygun) Metal Örneklemesi ve Tayini (CaO, MgO)

Ön işlem: Metaller için sindirme metodu

Ölçüm: ICP OES Metodu

EPA Metot 29+İşletme içi Metod