Emisyon Ölçümleri

Deney Alanı – Deneyi Yapılan Malzemeler/Ürünler4

Testing Field -Tested Materials/Products4

Deney Adı /Name of Test Deney Metodu
(Ulusal, uluslararası standartlar, işletme-içi metodlar)Testing Method (national, international standards, in-house methods)
Baca Gazı (TSCEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına uygun)  Tanecikli Maddenin (Toz) Kütle Derişiminin

Tayini (0-1000 mg/m³ )

Ön İşlem-Ölçüm: Referans Metot

 TS ISO 9096
Baca Gazı (TSCEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına uygun) Tanecikli Maddenin (Toz) Kütle Derişiminin Tayini (<50mg/m³)

Ön İşlem-Ölçüm: Manuel Gravimetrik Metot

TS EN 13284-1
Baca Gazı (TSCEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına uygun) Sıcaklık ve Basınç Değişimleri Dikkate Alınarak Toz Emisyon Miktarının Tayini

Ön İşlem-Ölçüm: Gravimetrik Yöntem

EPA Metot 17
Baca Gazı (TSCEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına uygun) Nominal Referans Sıcaklık Koşullarında Toz Emisyon Miktarının Tayini

Ön İşlem-Ölçüm: Gravimetrik Yöntem

EPA Metot 5
Baca Gazı (TSCEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına uygun) Duman Yoğunluğunun (İslilik) Tayini Bacharach Yöntemi TS 9503
Baca Gazı (TSCEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına uygun) Azot monoksit (NO), Azotdioksit (NO₂) ve Azot Oksit ( NOx) Emisyonlarının Tayini

Elektrokimyasal Hücre Metodu

EPA CTM 022
Baca Gazı (TSCEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına uygun) Kükürtdioksit (SO₂) Tayini

Ölçüm: Elektrokimyasal Hücre Metodu

TS ISO 7935
Baca Gazı (TSCEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına uygun) Karbonmonoksit (CO) ve Karbondioksit (CO₂) Tayini

Ölçüm: Elektrokimyasal Hücre Metodu

Oksijen (O₂) Tayini

Ölçüm: Elektrokimyasal Hücre Metodu

TS ISO 12039
Baca Gazı (TSCEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına uygun) Sulfirik Asit (H₂SO₄) Buharı, Sülfürtrioksit (SO₃) ve Kükürtdioksit (SO₂) Miktarının Tayini

Ölçüm: İzokinetik Yöntem

EPA Metot 8
Baca Gazı (TSCEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına uygun) Petrol Rafinelerinde Benzin Buharındaki

Hidrojensülfür (H₂S) Oranının Tayini

Ön işlem: Solisyon

Ölçüm: Titrasyon

EPA Metot 11
Baca Gazı (TSCEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına uygun) Rutubet (nem) Tayini EPA Metot 4
Baca Gazı (TSCEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına uygun) Nem Probu ile Nem Tayini

( ≤ 180 °C baca sıcaklığı için)

İşletme İçi Metot-

(Metot -06)

Baca Gazı (TSCEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına uygun) Gaz Akışlarının Hız ve Debisinin Tayini

Numune Alma ve Analiz: L ve S Tipi Pitot Tüpü ile

TS ISO 10780
Baca Gazı (TSCEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına uygun) Küçük Çaplı Yada Alanlı Bacalarda S Tipi Pitot Tüpü ile Hız Tayini EPA Metot 1 A
Baca Gazı (TSCEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına uygun) S Tipi Pitot Tüp ile Hız Tayini EPA Metot 2
Baca Gazı (TSCEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına uygun) Gaz Halindeki Münferit Organik Bileşiklerin

(VOC) Kütle Derişimlerinin Tayini

Ön İşlem: Aktif Karbon ve Çözücü Desorpsiyonu Metodu

Ölçüm: Gaz Kromatografi-GC FID dedektör ile

TS EN 13649
Baca Gazı (TSCEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına uygun) Metal Örnekleme ve Tayini

Ön İşlem: Asitle Yakma

Ölçüm: ICP-OES

TS EN 14385

EPA Metot 29

Baca Gazı (TSCEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına uygun) Hidrojen Siyanür (HCN) Örneklemesi ve Tayini

Ölçüm: Spektrofotometrik Yöntem

CARB 426
Baca Gazı (TSCEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına uygun) Doğal Gaz Çevrim Santrallerinde Formaldehit

Örneklemesi ve Tayini

Ölçüm: Spektrofotometrik Yöntem

EPA Metot 323
Baca Gazı (TSCEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına uygun) Krom+6 Örnekleme ve Tayini

Ölçüm: Spektrometrik Metot

CARB 425
Baca Gazı (TSCEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına uygun) Gaz Halindeki Klorürlerin (HCI) Kütle Konsantrasyonunun Tayini Ön İşlem: Solisyon Absorbsiyonu Analiz: Gümüş Titrasyonu –Mercuric Thiocyanate Spektrometri TS EN 1911-1

TS EN 1911-2

TS EN 1911-3

Baca Gazı (TSCEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına uygun) Toplam Flor (F) Miktarının Tayini SPANDS Metodu EPA Metot 13 A
Baca Gazı (TSCEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına uygun) Metal Örneklemesi ve Tayini (CaO, MgO)

Ön işlem: Metaller için sindirme metodu

Ölçüm: ICP OES Metodu

EPA Metot 29+İşletme içi Metod