İş hijyeni Ölçümleri

İ ş Hijyeni

Uçucu Organik

Bileşikler

Uçucu Organik Bileşiklerin Tayini

Örnekleme: Pompa ile sorbent tüpe numune

alma

Analiz: Çözücü desorbsiyonu sonrası Gaz

Kromotografi (GC) Uçucu Organik Bileşiklerin Tayini

TS ISO 16200-1
İ ş Hijyeni

Alkalin Tozları

Alkalin Tozlarının Tayini (Sodyum Hidroksit (NaOH), Potasyum Hidroksit (KOH), Lityum Hidroksit (LiOH)) Örnekleme: Pompa ile filtreye numune alma Analiz: Titrasyon NIOSH-NMAM 7401
İş Hijyeni Dedektör

Tüple Anlık Gaz

Ölçümü

Zehirli Gaz Veya Buhar Konsantrasyonlarının

Tayini

(Kükürt dioksit (SO₂, Amonyak ( NH₃), Karbon

monoksit (CO), Hidrojen sülfür (H₂S), Propan

(C₃H₈) ,Karbondioksit (CO₂), Hidrojen

florür(HF), Formaldehit (CH₂O), Hidrojen klorür

(HCl), Ozon( O₃) ,Sülfirik asit (H₂SO₄),Asetik asit

(CH₃COOH), Formik asit (HCOOH), Asetik

anhidrit (C₄H₆O₃), Akrilik asit (C₃H₄O₂),Bütirik

asit (C₄H₈O₂), İzobütirik asit (C₄H₈O₂),Metakrilik

asit(C₄H₆O₂),Propiyonik asit (C₃H₆O₂),Pentan

(C₅H₁₂) ,Hekzan

(C₆H₁₄),Trikloroetilen(C₂HCl₃),Tetrakloroetilen

(C₂Cl₄), Bütadien (C₄H₆),

Benzen(C₆H₆),Toluen(C₇H₈),Ksilen(C₈H₁₀),Aseto

n (C₃H₆O),Karbon tetraklorür(CCl₄), Klor(Cl₂),

Diklorometan(CH₂Cl₂), Etanol

(C₂H₆O),Etilen(C₂H₄),Serbest Klor(Cl₂),Heptan

(C₇H₁₆),Hidrazin (N₂H₄) ,Hidrojen (H₂) , Hidrojen

Peroksit (H₂O₂), İzopropil alkol (

CH₃CH(OH)CH₃),Metanol(CH₄O), Oksijen (O₂)

Fenol(C₆H₅OH) , Propen (CHCH₃)

Örnekleme ve Ölçüm: Dedektör Tüple Anlık

Ölçüm

ASTM D 4490-96
İş Hijyeni

Azotoksitler

Azot Oksit (NO) ve Azotdioksit (NO₂) Tayini Örnekleme: Pompa ile sorbent tüpe numune alma

Analiz: Spektrofotometre

NIOSH 6014
İş Hijyeni

Silis-Silika Kristalleri

Kristal Silika (SiO₂) Tayini

Örnekleme : Pompa ile filtreye numune alma

Analiz: Görünür Bölge (VIS) Absorbsiyon Spektrofotometresi

NIOSH-NMAM 7601
İş Hijyeni

Lastik Buharı

Lastik Buharı Tayini

Ön İşlem: Ekstraksiyon

Analiz: Gravimetrik Metot

MDHS 47/2
İş Hijyeni Karbon Siyahı Karbon Siyahı Tayini Gravimetrik Metot NIOSH 5000
İş Hijyeni Formaldehit

Analizi

Formaldehit Tayini

Örnekleme: Pompa ile filtre+impingera

numune alma

Analiz: Görünür Bölge (VIS) Spektrofotometresi

NIOSH 3500
İş Hijyeni Hidrojen Siyanür Hidrojen Siyanür (HCN) Tayini

Örnekleme : Pompa ile sorbent tüpe numune

alma

Analiz: Görünür Bölge (VIS) Spektrofotometresi

NIOSH-NMAM 6010
İş Hijyeni Amonyak Amonyak (NH₃)Tayini

Örnekleme : Pompa ile sorbent tüpe numune

alma

Analiz: Görünür Bölge (VIS) Absorbsiyon

Spektrofotometresi

NIOSH-NMAM 6015
İş Hijyeni

Toz Ölçümü

Toplam ve Solunabilir Tozun Tayini

Örnekleme: Pompa ile filtreye numune alma

Analiz: Gravimetrik

HSE-MDHS 14/3
İş Hijyeni

Çalışma Ortamında Ağır Metal Analizleri

Ağır Metallerin Tayini

Örnekleme: Pompa ile filtreye numune alma

Analiz: Hidroklorik asit /Nitrik Asit ile yakma

sonrası ICP-OES

NIOSH-NMAM 7300
İş Hijyeni Gürültü Kişilerin maruz kaldığı gürültü düzeyinin

ölçülmesi ve işitme kayıplarının tespiti

TS 2607 ISO 1999
İş Hijyeni Gürültü Çalışma Ortamında Maruz Kalınan Gürültünün Ölçülmesi TS EN ISO 9612
İş Hijyeni Gürültü İşyeri Ortamı Gürültü Ölçümleri TS ISO 1996-2:26.03.2009
İş Hijyeni Titreşim Tüm Vücudun Titreşime Maruz

Kalmasının Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi

TS ISO 2631-1 (TS EN 1032+A1 ile

birlikte)

İş Hijyeni Titreşim Hareketli Makinaların Deneye Tabi Tutulması İle Titreşim Emisyon Değerinin Tespiti TS EN 1032+A1
İş Hijyeni Aydınlatma İş Yerlerindeki Aydınlatma/Işık Şiddeti

Düzeyinin Ölçümü

COHSR-928-IPG- 039
İş Hijyeni Titreşim Kişilerin Maruz Kaldığı,Elle İletilen Titreşimin

Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi

TS EN ISO 5349-1

TS EN ISO 5349-2

İş Hijyeni

Termal Konfor

Sıcak Ortamlar için WBGT (Yaş-Hazne Küre

Sıcaklığı) İndeksine Göre Isının Çalışan

Üzerindeki Baskısı ve PMV -PPD indislerine göre Termal Rahatlık Şartlarının Belirlenmesi

TS EN 27243

TS EN ISO 7730